WYŁĄCZNIK ROZRUSZNIKOWY OGNIOSZCZELNY TYRYSTOROWY WROT 1400.2A

Zakład Automatyki Przemysłowej A. OZIMIŃSKI

Rozrusznik typu WROT 1400.2A wykonany jest w obudowie ognioszczelnej typu ZAP-BLA1 i przeznaczony jest do łagodnego rozruchu, zasilania oraz zabezpieczania dwóch silników napędowych przenośników taśmowych lub zgrzebłowych na napięcia 3x1000VAC lub 3x500VAC.
Dodatkowo może zasilać dwa silniki stacji napinającej (praca rewersyjna), posiada transformator pomocniczy do zasilania dwóch luzowników napięciem 3x230VAC lub 3x500VAC z możliwością podtrzymania zwory napięciem 42VAC oraz odczepy na napięcia 3x127VAC lub 3x230VAC.

Napięcie znamionowe:

3x500VAC/3x1000VAC

Prąd znamionowy:

460A

Obciążalność odpływów przy podłączonej stacji napinania (suma odpł. 3 i 4 ≤ 90A):

Suma odpływów 1 i 2 ≤ 360A

Obciążalność odpływów bez stacji napinania (suma odpływów 3 i 4 = 0A):

Suma odpływów 1 i 2 ≤ 450A

Max. obciążenie pojedynczego odpływu:

400A

Suma odpływów zwalniaków:

1000V~ ≤ 1,75A

Odpływy do zasilania zwalniaków:

3x230VAC lub 3x500VAC, 42VAC, 5kVA – 2 odpływy

Odpływy do zasilania oświetlenia i/lub innego odbiornika:

3x127VAC lub 3x230VAC, 5kVA – 2 odpływy

Odpływ pomocniczy kontrolowany:

- Odpływ pomocniczy kontrolowany 42VAC, 420VA
- Odpływ pomocniczy kontrolowany 24VAC, 200VA

Wymiary:

- długość: 1750 cm
- szerokość: 885 cm
- wysokość: 1000 cm
- waga: 1600 kg

Budowa przeciwwybuchowa:

I M2 Ex d [ia Ma] I Mb lub I M2 Ex d [ib] I Mb

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów

- 1 tor zasilający
- 3 odpływy dla napędu przenośników
- 1 odpł. dla stacji napinającej (praca rewers.)
- 3 odpływy dla luzowników 3x230V lub 3x500V lub 3x1000V oraz 42VAC
- 1 dodatkowy odpływ 1000VAC
- 2 odpł. dla zasilania 3x127V lub 3x230VAC
- 1 odpł. napięcia pomocniczego 42V i 24V
- moduł tyrystorowy do łagodnego rozruchu
- układ kontroli modułu tyrystorowego
- przełącznik zmiany kierunku obrotów
- zabezpieczenie od: przeciążeń, zwarć, asymetrii, nieciągłości przewodu uziemiającego, spadku rezystancji izolacji na odpływach, temp. silników, temp. tyrystorów
- iskrobezpieczne obwody sterowania
- sterowanie luzownikami
- sterowanie stacją napinania
- blokada otwarcia drzwi komory głównej
- możliwość pracy na sztywno
- cyfrowe amperomierze
- woltomierz na dopływie
- sygnalizowana kontrola pracy
- wyłącznik awaryjny
- wizualizacja (na życzenie)
- współpraca ze znanymi układami automatyki
- sygnalizacja przedstartowa
- kasowanie zabezp. bez otwierania komory
- sterowanie miejscowe
- wbudowany zasilacz iskrobezpieczny

ZAKŁAD POSIADA CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001: 2009

icon