Automatyka przemysłowa

Wykonujemy usługi związane z automatyzacją takie jak:

 • Tworzenie systemów automatyki, sterowania i wizualizacji dla procesów produkcji:
  • opracowanie założeń technicznych
  • dobór osprzętu elektrycznego
  • montaż
  • dobór komponentów sterowania i wizualizacji
  • ułożenie okablowania
  • wykonanie schematu elektrycznego
  • stworzenie oprogramowania
  • uruchomienie i nadzór systemu
 • Rozwiązywanie problemów technicznych związanych z dziedziną przekształtników tyrystorowych
 • Projekty, programowanie, montaż, przeglądy i serwisy urządzeń i układów tyrystorowych
 • Usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej
 • Gwarantujemy zgodność oferowanych rozwiązań z technologią, przepisami i normami technicznymi
 • Zapewniamy wysoką jakość współpracy i wsparcie zarówno podczas trwania inwestycji, jak i w czasie eksploatacji
icon