WYŁĄCZNIK ROZRUSZNIKOWY OGNIOSZCZELNY TYRYSTOROWY WROT 2x1400.4A

Zakład Automatyki Przemysłowej A. OZIMIŃSKI

Rozrusznik typu WROT 2x1400.4A wykonany jest w obudowie ognioszczelnej typu ZAP-BL1 i przeznaczony jest do łagodnego rozruchu, zasilania oraz zabezpieczania czterech silników napędowych przenośników taśmowych lub zgrzebłowych na napięcia 3x1000VAC lub 3x500VAC. Dodatkowo może zasilać dwa silniki stacji napinającej oraz posiada transformator pomocniczy do zasilania czterech luzowników napięciem 3x230VAC z możliwością podtrzymania zwory napięciem 42VAC.

Napięcie znamionowe:

3x500VAC/3x1000VAC

Prąd znamionowy:

2x400A (dwa tory)

Obciążalność odpływów do napędu przenośników:

- Odpływ 1 i 2 – 200A
- Odpływ 1 lub 2 – 300A
- Odpływ 3 i 4 – 200A
- Odpływ 3 lub 4 – 300A

Obciążalność odpływów do stacji napinającej:

- Odpływ 5 i 6 – w sumie 63A
- Odpływ 5 lub 6 – 63A

2 odpływy pomocnicze kontrolowane:

42VAC – 220VA

Transformator pomocniczy do zasilania zwalniaków:

3,5kVA, 3x230VAC, 42VAC – 4 odpływy

Wymiary:

- długość: 1960 cm
- szerokość: 886 cm
- wysokość: 1000 cm
- waga: 1800 kg

Budowa przeciwwybuchowa:

I M2 Ex d [ib] I Mb

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów

- 2 tory zasilające
- 4 odpływy dla napędu przenośników(po 2 z każdego toru)
- 2 odpływy dla stacji napinania (praca rewersyjna)
- 4 odpływy dla zwalniaków 3x230VAC oraz 42VAC
- 2 odpływy napięcia pomocniczego 42VAC
- 2 moduły tyrystorowe do łagodnego rozruchu
- 2 układy kontroli modułu tyrystorowego
- przełącznik zmiany kierunku obrotów dla każdego toru
- zabezpieczenie od: przeciążeń, zwarć, asymetrii, nieciągłości przewodu uziemiającego, spadku rezystancji izolacji na odpływach, temperatury silników, temperatury tyrystorów
- iskrobezpieczne obwody sterowania
- sterowanie czterema luzownikami
- sterowanie stacją napinania
- blokada otwarcia drzwi komory głównej
- możliwość pracy na sztywno
- cyfrowe amperomierze
- woltomierze na dopływie
- sygnalizowana kontrola pracy
- wizualizacja (na życzenie)
- współpraca ze znanymi układami automatyki

ZAKŁAD POSIADA CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001: 2009

icon