ADDRESS DATA:

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL AUTOMATION
A. OZIMIŃSKI SP. Z O.O.
Wajdowa street 52a, 34-381 Radziechowy

REGON: 240374068
NIP: 5532349929
KRS: 0000256987

Telephone:

(+48) 33 867 60 66
Fax (+48) 33 867 60 66 In. 20

E-mail:

MANAGEMENT OF THE COMPANY:

CHAIRMAN OF THE BOARD:
Barbara Lisson

VICE PRESIDENT OF THE BOARD:
Andrzej Ozimiński

VICE PRESIDENT OF THE BOARD:
Małgorzata Łukasik

SECRETARIAT:

(+48) 33 867 60 66 ext. 21

Paulina Sołtysik
biuro@zapoziminski.pl

ACCOUNTS DEPARTMENT:

(+48) 33 867 60 66 ext. 29

Teresa Gołębiowska
golebiowska@zapoziminski.pl

ELECTRIC MONTAGE DEPARTMENT:

(+48) 33 867 60 66 ext. 24

The manager of electric montage department and electronics - Adam Bajor
(+48) 33 867 60 66 ext. 26
soltysik@zapoziminski.pl

MECHANICAL DEPARTMENT:

Department Manager - Stanisław Śliwa
(+48) 33 867 60 66 ext. 26 or 31
sliwa@zapoziminski.pl

TECHNICAL SERVICE SECTION:

(+48) 33 867 60 66 ext. 26 or 23

Jarosław Dudys
dudys@zapoziminski.pl

CONSTRUCTION DEPARTMENT:

(+48) 33 867 60 66 ext. 23

Jarosław Dudys
dudys@zapoziminski.pl

Szymon Nytko
nytko@zapoziminski.pl

Grzegorz Marszałek
gmarszalek@zapoziminski.pl

MATERIAL ECONOMY AND LOGISTIC:

(+48) 33 867 60 66 ext. 26

Katarzyna Szczyrk
szczyrk@zapoziminski.pl

AGENT OF MANAGEMENT QUALITY SYSTEM:

(+48) 33 867 60 66 ext. 29

Małgorzata Michalska
michalska@zapoziminski.pl

ELECTRONIC SECTION:

(+48) 33 867 60 66 ext. 28

Grzegorz Marszałek
gmarszalek@zapoziminski.pl